Archive for the ‘Augusto Monterroso’ Category

Fragment din Perpetuum Mobile (Movimiento Perpetuo), culegere de eseuri, povestiri şi aforisme , apărută în 1972, semnată de scriitorul guatemalez Augusto Monterroso Bonilla (1921-2003); citatul a fost tradus şi publicat în 2014 în Enciclopedia online de citate. Merită un vot: AICI.

Augusto MonterrosoViaţa nu este un eseu, deşi abordăm teme majore; nu e o poveste, deşi inventăm multe lucruri; nu este nici poezie, deşi visăm mult. Eseul poveştii poeziei vieţii rulează fără încetare; chiar aşa, e un Perpetuum mobile.

Originalul (ES): La vida no es un ensayo, aunque tratemos de muchas cosas; no es un cuento, aunque inventemos muchas cosas; no es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento del poema de la vida es un movimiento perpetuo; eso es, un movimiento perpetuo.

În continuare prea puţin cunoscut în Europa, povestitorul şi eseistul guatemalez Augusto Monterroso (1921 – 2003), cu un nou citat adăugat azi în dicţionarul de traduceri inedite, cu alte fragmente publicate în Enciclopedia online de citate.

Fragment din Perpetuum Mobile (Movimiento Perpetuo), culegere de eseuri, povestiri şi aforisme , apărută în 1972:


augusto_monterrosoExistă unii care aruncă piatra şi apoi îşi ascund mâna cu care au aruncat: de exemplu Christopher Marlowe, bardul englez care a scris operele lui Shakespeare; sau chiar Shakespeare însuşi, care a scris opera lui Bacon; sau Bacon, cel care a scris ceea ce primii doi au publicat sub numele de Shakespeare.

Originalul (ES): Existen los que tiran la piedra y esconden la mano, como Christopher Marlowe, el bardo inglés que escribió las obras de Shakespeare; o como el mismo Shakespeare, que escribió las obras de Bacon; o como Bacon, que escribió las que los dos primeros publicaron con el nombre de Shakespeare.

Încă un autor prea puţin cunoscut în Europa, povestitorul şi eseistul guatemalez Augusto Monterroso (1921 – 2003), adăugat azi în dicţionarul de traduceri inedite, cu alte fragmente publicate şi în Enciclopedia online de citate.

Fragment din povestirea La Cucaracha soñadora, apărută în 1969 în cartea Oaia neagră şi alte fabule (La oveja negra y demás fábulas), cu aluzie directă la personajul G.S. din “Metamorfoza” lui Franz Kafka:


augusto_monterroso
A fost odată un Gândac zis şi Gregor Samsa care visa că e un Gândac numit Franz Kafka care visa că e scriitor şi că a scris despre un angajat pe nume Gregor Samsa care visa că e Gândac.

Originalul (ES): Era una vez una Cucaracha llamada Gregorio Samsa que soñaba que era una Cucaracha llamada Franz Kafka que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa que soñaba que era una Cucaracha.