19
Mar

Despre noapte

   Posted by: Dan   in Opinii

Fragmentul a fost preluat din Dilema veche, nr. 162:

Andrei PLESU

Noaptea nu e primejdioasă atît ca regim al tenebrelor, cît ca parabolă a dezorientării. În întuneric, reperele dispar, punctele cardinale intră în derivă. Noaptea e, cu alte cuvinte, suspensia oricărui instinct al direcţiei, mediul caracteristic al ignorării sensului, apogeul derutei. Ca atare, ea poate deveni un episod al vieţii diurne, al confuziei cotidiene. Adumbrirea spiritului de orientare aduce cu sine oboseala inimii. E aşa-numita „noapte duhovnicească“ pe care o trăiesc, uneori, marii monahi, dar nu numai ei. Răsturnarea ierarhiilor, disoluţia valorilor, surparea criteriilor, judecata arbitrară şi dezmăţul injuriei sînt tot atîtea chipuri ale nopţii. România de azi pare confiscată, în împestriţarea ei, de un morb tenace al întunericului, care şterge diferenţele dintre legitim şi nelegitim, dintre public şi privat, stînga şi dreapta, interes personal şi interes civic. Ăsta este, deocamdată, aportul nostru la spaţiul european: o porţie de leşie nocturnă, o comedie a erorilor. Măcar de s-ar termina totul cu cîteva benigne hohote de rîs. (Cititi articolul)

This entry was posted on Monday, March 19th, 2007 at 23:23 and is filed under Opinii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.