Archive for the ‘Nae Ionescu’ Category

Încă o propunere pentru ciclul Tezaur, adăugată azi în dicţionarul de traduceri personale, publicată şi în Enciclopedia online de citate.

Inegalabilă definiţie a fiinţei umane, din discursul mereu plin de vervă al maestrului Nae Ionescu, ilustrul şi entuziastul iniţiator al curentului filozofic foarte neaoş intitulat Trăirism (traducere forţată a cuvântului german Lebensphilosophie):


nae_ionescu
El hombre es el único animal capaz de echarse a perder.

Originalul (RO): Omul este singurul animal care se poate rata.