În continuare prea puţin cunoscut în Europa, povestitorul şi eseistul guatemalez Augusto Monterroso (1921 – 2003), cu un nou citat adăugat azi în dicţionarul de traduceri inedite, cu alte fragmente publicate în Enciclopedia online de citate.

Fragment din Perpetuum Mobile (Movimiento Perpetuo), culegere de eseuri, povestiri şi aforisme , apărută în 1972:


augusto_monterrosoExistă unii care aruncă piatra şi apoi îşi ascund mâna cu care au aruncat: de exemplu Christopher Marlowe, bardul englez care a scris operele lui Shakespeare; sau chiar Shakespeare însuşi, care a scris opera lui Bacon; sau Bacon, cel care a scris ceea ce primii doi au publicat sub numele de Shakespeare.

Originalul (ES): Existen los que tiran la piedra y esconden la mano, como Christopher Marlowe, el bardo inglés que escribió las obras de Shakespeare; o como el mismo Shakespeare, que escribió las obras de Bacon; o como Bacon, que escribió las que los dos primeros publicaron con el nombre de Shakespeare.

Tags: , ,

This entry was posted on Friday, October 11th, 2013 at 00:03 and is filed under Augusto Monterroso, Caietul cu traduceri, spaniolă. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.