Archive for October 11th, 2013

În continuare prea puţin cunoscut în Europa, povestitorul şi eseistul guatemalez Augusto Monterroso (1921 – 2003), cu un nou citat adăugat azi în dicţionarul de traduceri inedite, cu alte fragmente publicate în Enciclopedia online de citate.

Fragment din Perpetuum Mobile (Movimiento Perpetuo), culegere de eseuri, povestiri şi aforisme , apărută în 1972:


augusto_monterrosoExistă unii care aruncă piatra şi apoi îşi ascund mâna cu care au aruncat: de exemplu Christopher Marlowe, bardul englez care a scris operele lui Shakespeare; sau chiar Shakespeare însuşi, care a scris opera lui Bacon; sau Bacon, cel care a scris ceea ce primii doi au publicat sub numele de Shakespeare.

Originalul (ES): Existen los que tiran la piedra y esconden la mano, como Christopher Marlowe, el bardo inglés que escribió las obras de Shakespeare; o como el mismo Shakespeare, que escribió las obras de Bacon; o como Bacon, que escribió las que los dos primeros publicaron con el nombre de Shakespeare.

Tags: , ,