Archive for December 16th, 2013

Propunere pentru ciclul Tezaur: un gând adăugat în dicţionarul de traduceri personale şi anterior în Enciclopedia online de citate. Merită un vot: AICI.

Poeta Otilia Valeria Coman – Ana Blandiana (n.1942), aici cu una dintre cele mai interesante definiţii ale poeziei:


ana_blandiana
Poetry is not a sequence of experiences, but a sequence of visions.

Originalul (ROM): Poezia nu este o succesiune de experienţe, ci o succesiune de viziuni.

Alte traduceri: ESP, CAT.